Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: IX Pozycja: 7Ś.P.

Jadwiga Kapusta
żyła lat 93
zm. 12.12.2018 r.
Eugeniusz Kapusta
żył lat 31
zm. 11.03.1957 r.

Miejsce na cmentarzu: