Ś.P.

Teodozja Morawiejska
zm. 1.01.1970 r.
Antonina Żeromińska
zm. 1.01.1958 r.
Franciszek Żeromiński
zm. 1.01.1959 r.

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 252

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: