Ś.P.

Bolesław Nowacki
zm. 1.01.1944 r.

Kwatera: IV Rząd: VI Pozycja: 230

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: