Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: VIII Pozycja: 11Ś.P.

Wanda Kraska Grobelska
ur. 1.04.1920 r.
żyła lat 74
zm. 20.04.1994 r.
Stanisław Kraska
ur. 1912 r.
żył lat 39
zm. 1951 r.
Mieczysław Grobelski
ur. 1921 r.
żył lat 79
zm. 2000 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: