Ś.P.

Florentyna Brzezińska
zm. 1.01.1957 r.

Kwatera: IV Rząd: VI Pozycja: 215

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: