Ś.P.

Konstanty Żeromiński
zm. 1.01.1939 r.

Kwatera: IV Rząd: V Pozycja: 202

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: