Ś.P.

Stanisław Pastusiak
zm. 1.01.1991 r.
Anna Pastusiak
zm. 1.01.1970 r.
Maria Pastusiak
zm. 1.01.2015 r.
Józef Pastusiak
zm. 1.01.1970 r.

Kwatera: IV Rząd: V Pozycja: 186

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: