Ś.P.

Józef Bielecki
zm. 1.01.1946 r.
Franciszka Bielecka
zm. 1.01.1970 r.
Joanna Szkudlarska
zm. 1.01.2011 r.
Wincenty Szkudlarski
zm. 1.01.2017 r.

Kwatera: IV Rząd: IV Pozycja: 169

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: