Ś.P.

Helena Szmechtyg
zm. 1.01.1986 r.

Kwatera: IV Rząd: III Pozycja: 126

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: