Ś.P.

Antoni Sokołowski
zm. 1.01.1941 r.

Kwatera: IV Rząd: III Pozycja: 121

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: