Ś.P.

Bolesław Żaromiński
zm. 1.01.1999 r.
Marcela Żeromińska
zm. 1.01.1938 r.
Katarzyna Żeromińska
zm. 1.01.1962 r.

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 77

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: