Ś.P.

Wiktoria Karlikowska
zm. 1.01.1974 r.
Walenty Karlikowski
zm. 1.01.1947 r.

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 71

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: