Ś.P.

Jan Jaworski
zm. 1.01.1937 r.

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 54

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: