Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 29Ś.P.

Wacława Wojnarska
żyła lat 88
zm. 10.10.2009 r.
Jan Szubert
żył lat 22
zm. 1921 r.

Miejsce na cmentarzu: