Ś.P.

Jan Kin
zm. 1.01.1999 r.
Stanisław Cynkier
zm. 1.01.1933 r.

Kwatera: IV Rząd: I Pozycja: 25

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: