Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 2Ś.P.

Ignacy Przybylski
żył lat 19
zm. b/d

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: