Strona Główna>Cmentarz>Kwatera III

Kwatera: III Rząd: IV Pozycja: 2Ś.P.

Wiesława Żeromińska
żyła lat 44
zm. 24.12.2005 r.

Miejsce na cmentarzu: