Ś.P.

Zofia Musiał
zm. 1.01.1992 r.
Józef Łuczak
zm. 1.01.2014 r.

Kwatera: III Rząd: VI Pozycja: 86

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: