Ś.P.

Czesław Wieczorek
zm. 1.01.2009 r.

Kwatera: III Rząd: V Pozycja: 85

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: