Strona Główna>Cmentarz>Kwatera I

Kwatera: I Rząd: I Pozycja: 11Ś.P.

Kazimierz Grzegorczyk
żył lat 71
zm. 29.04.2006 r.
Zenona Grzegorczyk
żyła lat 88
zm. 25.08.2020 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: