Ś.P.

Feliks Witkowski
zm. 1.01.1995 r.
Halina Witkowska
zm. 1.01.1982 r.
Tadeusz Witkowski
zm. 1.01.2014 r.

Kwatera: III Rząd: II Pozycja: 45

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: