Ś.P.

Józef Gaik
zm. 1.01.1980 r.

Kwatera: III Rząd: I Pozycja: 28

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: