Strona Główna>Cmentarz>Kwatera III

Kwatera: III Rząd: I Pozycja: 19Ś.P.

Natalia Małolepsza
ur. 1908 r.
żyła lat 59
zm. 1967 r.
Marek Walczewski
ur. 1953 r.
żył lat 53
zm. 13.08.2006 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: