Ś.P.

Władysław Rożej
zm. 1.01.2008 r.

Kwatera: III Rząd: I Pozycja: 20

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: