Ś.P.

Wikoria Kwiatkowska
zm. 1.01.1981 r.
Antoni Kwiatkowski
zm. 1.01.1979 r.

Kwatera: III Rząd: I Pozycja: 15

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: