Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: VI Pozycja: 6Ś.P.

Leszek Lucjan Płuciennik
żył lat 68
zm. 1.12.2005 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: