Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: VII Pozycja: 18Ś.P.

Michał Olesienkiewicz
żył lat 61
zm. 3.08.1998 r.

Miejsce na cmentarzu: