Ś.P.

Michał Olesienkiewicz
zm. 1.01.1998 r.

Kwatera: II Rząd: III Pozycja: 123

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: