Ś.P.

Jadwiga Olesienkiewicz
zm. 1.01.1994 r.

Kwatera: II Rząd: III Pozycja: 122

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: