Ś.P.

Wiesław Zdziech
zm. 1.01.1990 r.
Krystyna Zdziech
zm. 1.01.2009 r.

Kwatera: II Rząd: III Pozycja: 117

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: