Ś.P.

Wacław Borowski
zm. 1.01.1975 r.
Marianna Borowska
zm. 1.01.1987 r.
Wiesław Borowski
zm. 15.03.2000 r.

Kwatera: II Rząd: II Pozycja: 83

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: