Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XIV Pozycja: 10Ś.P.

Zofia Borkowska
ur. 6.07.1908 r.
żyła lat 89
zm. 2.08.1997 r.
Jan Borkowski
ur. 15.05.1917 r.
żył lat 63
zm. 11.02.1981 r.

Miejsce na cmentarzu: