Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: X Pozycja: 4Ś.P.

Zofia Bielecka
żyła lat 75
zm. 6.03.2009 r.
Józef Bielecki
żył lat 68
zm. 4.12.2009 r.
Henryk Krysztofiak
ur. 7.02.1957 r.
żył lat 16
zm. 12.11.1973 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: