Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V/DZ

Kwatera: V/DZ Rząd: II Pozycja: 10Ś.P.

Miecio Piotrowski
zm. b/d
Romuś Piotrowski
zm. b/d
Józio Piotrowski
zm. b/d
Andrzejek Piotrowski
zm. b/d

Miejsce na cmentarzu: