Ś.P.

Sława Sikorska
zm. 1.01.2014 r.
Zygmunt Śmiatkowski
zm. 1.01.1952 r.
Antonina Śmiatkowska
zm. 1.01.1980 r.
Tekla Panuszewska
zm. 1.01.1907 r.

Kwatera: II Rząd: II Pozycja: 68

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: