Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 33Ś.P.

Józefa Szmechtyk
żyła lat 29
zm. 14.07.1921 r.
Bonifacy Szmechtyk
żył lat 68
zm. 18.02.1953 r.

Miejsce na cmentarzu: