Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 20Ś.P.

Teresa Batorowicz
zm. b/d
Wenanty Batorowicz
zm. b/d
Maria Brzezińska z Batorowiczów
żyła lat 21
zm. b/d

Miejsce na cmentarzu: