Strona Główna>Cmentarz>Kwatera III

Kwatera: III Rząd: I Pozycja: 18Ś.P.

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM POLSKIM
zm. 7.09.1939 r.

Miejsce na cmentarzu: