Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: VIII Pozycja: 6Ś.P.

Dannuta Mazurek
żyła lat 66
zm. 21.04.1998 r.
Nicole Marczak
ur. 29.10.2012 r.
zm. 1.12.2012 r.
Genowefa Koszlaga
żyła lat 63
zm. 1.02.2021 r.

Miejsce na cmentarzu: