Strona Główna>Cmentarz>Kwatera VI

Kwatera: VI Rząd: IV Pozycja: 6Ś.P.

Maria Polit
żyła lat 77
zm. 22.02.2004 r.
Jerzy Polit
ur. 1962 r.
żył lat 54
zm. 2016 r.
Jan Polit
ur. 24.06.1929 r.
żył lat 65
zm. 21.08.1994 r.

Miejsce na cmentarzu: