Ś.P.

Stefania Brzeińska
zm. 1.01.1996 r.
Arkadiusz Brzeziński
zm. 1.01.1971 r.

Kwatera: VI Rząd: II Pozycja: 30

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: