Strona Główna>Cmentarz>Kwatera VI

Kwatera: VI Rząd: I Pozycja: 7Ś.P.

Marcyjanna Strzelecka
ur. 14.12.1879 r.
żyła lat 91
zm. 9.06.1970 r.
Ignacy Strzelecki
żył lat 94
zm. 6.12.1968 r.

Miejsce na cmentarzu: