Ś.P.

Maria Żeromińska
zm. 1.01.1975 r.
Ignacy Żeromiński
zm. 1.01.1968 r.

Kwatera: VI Rząd: I Pozycja: 5

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: