Ś.P.

Izabela Kędzia
zm. 1.01.1975 r.

Kwatera: V/DZ Rząd: II Pozycja: 80

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: