Strona Główna>Cmentarz>Kwatera I

Kwatera: I Rząd: I Pozycja: 10Ś.P.

Janina Cieślińska
zm. 10.06.2000 r.
Michał Zalewski
żył lat 29
zm. 7.08.2020 r.
Kazimierz Cieśliński
ur. 30.12.1942 r.
żył lat 53
zm. 22.03.1996 r.

Miejsce na cmentarzu: