TRWA ŁADOWANIE STRONY...

Sanktuarium Maryjne
w Starych Skoszewach

AKTUALNOŚCI

Kolęda 2022r.

1/01/2022 | Administrator

04.01.2022r. wtorek od godz. 09:00 - Teodorów
05.01.2022r. środa od godz. 09:00 - Stare Skoszewy za rzeką
07.01.2022r. piątek od godz. 09:00 - Janinów, Buczek
08.01.2022r. sobota od godz. 10:00 - Warszewice Kolonia
10.01.2022r. poniedziałek od godz. 09:00 - Boginia
11.01.2022r. wtorek od godz. 14:00 - Nowe Skoszewy
12.01.2022r. środa od godz. 09:00 - Plichtów wieś, Mały Plichtów
13.01.2022r. czwartek od godz. 14:00 - Plichtów przy drodze
14.01.2022r. piątek od godz. 14:00 - Moskwa
15.01.2022r. sobota od godz. 09:00 - Moskwa
18.01.2022r. wtorek od godz. 09:00 - Głogowiec
19.01.2022r. środa od godz. 09:00 - Jaroszki
20.01.2022r. czwartek od godz. 09:00 - Borchówka
20.01.2022r. czwartek od godz. 14:00 - Byszewy 5, 5abcde
21.01.2022r. piątek od godz. 14:00 - Byszewy przy drodze, Żabieniec
22.01.2022r. sobota od godz. 09:00 - Byszewy Pieńki
24.01.2022r. poniedziałek od godz. 09:00 i od 14:00 - Stare Skoszewy przy drodze i cm
25.01.2022r. wtorek od godz. 14:00 - Janów
25.01.2022r. wtorek od godz. 18:30 po Mszy św - Janów
29.01.2022r. sobota od godz. 10:00 - Stare Skoszewy Rosyjska
29.01.2022r. sobota od godz. 18:30 po Mszy św - Stare Skoszewy Rosyjska
31.01.2022r. poniedziałek od godz. 14:00 - Byszewy Majątek
31.01.2022r. poniedziałek od godz. 18:30 po Mszy św - Byszewy Majątek

photo
photo

Rozporządzenie arcybiskupa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego dotyczące wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą” w roku 2020/2021

21/12/2020 | Administrator

Wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą jest z oczywistych powodów, wynikających z trwającej ciągle epidemii i będących jej następstwem ograniczeń, niemożliwa do przeprowadzenia – przynajmniej w tradycyjnym czasie, bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia. Wszyscy rozumiemy jednak, jak ważnym wydarzeniem ta wizyta jest w życiu każdej parafii i jak wielkie szanse ewangelizacji niesie ze sobą. Ewangelizacja dokonuje się wszak przede wszystkim w spotkaniu osób – nie można jej zredukować do spotkań ogólnych (w szczególności liturgicznych), i tak poważnie ograniczonych z racji na epidemię. Spotkania osobiste są konieczne dla wzajemnego poznania się i są ważne zawsze, a w obecnym czasie izolacji i ludzkiej samotności - jeszcze ważniejsze.

Mając to wszystko na względzie, zarządzam:

1. Odwiedziny indywidualne wiernych w domach można będzie rozpocząć dopiero po zmianie regulacji sanitarnych:
- w mniejszych społecznościach (zwłaszcza w parafiach wiejskich), tam, gdzie zagrożenie jest zasadniczo mniejsze, najwcześniej po 17 stycznia 2021,
- w społecznościach większych (w szczególności w miastach) w marcu lub kwietniu, zawsze z uwzględnieniem przepisów sanitarnych.
O terminie rozpoczęcia wizyty duszpasterze niech zadecydują po wysłuchaniu opinii Rady Parafialnej.

2. Przed 17 stycznia 2021 roku możliwe jest wyłącznie (!) zapraszanie wiernych z poszczególnych środowisk, wiosek, ulic czy bloków do świątyń przy zachowaniu limitów i środków bezpieczeństwa sanitarnego na wspólną Mszę św. lub inne nabożeństwo czy modlitwę i błogosławieństwo.

3. Pragnę poinformować również, że nasze Wydawnictwo przygotowało niewielką broszurę do rozdawania wiernym podczas wizyty duszpasterskiej. Znajdzie się w niej List papieża Franciszka skierowany do naszej Archidiecezji z racji na Rok Święty związany ze 100-leciem powstania naszego Kościoła, a także Modlitwa Jubileuszowa oraz najważniejsze informacje związane z Jubileuszem. Niech ta broszura (przede wszystkim List Ojca świętego) stanowi zarówno pamiątkę z tegorocznej wizyty duszpasterskiej jak i kanwę dla choćby krótkiej rozmowy podczas odwiedzin. Księży Proboszczów proszę o odebranie (po wcześniejszym kontakcie) potrzebnej liczby książeczek w Wydawnictwie Archidiecezji Łódzkiej. Książeczki należy rozprowadzać – również poza wizytą duszpasterską – absolutnie bezpłatnie.

4. Proszę Czcigodnych Księży o gorliwą modlitwę za swoich parafian i wzmożoną posługę miłosierdzia szczególnie dla ubogich, samotnych i potrzebujących.

✠ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ogłoszenie

31/10/2020 | Administrator

Zostały ogłoszone nowe obostrzenia przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczą one zamknięcia cmentarzy w dniach od 31 października do 2 listopada bieżącego roku. Obostrzenia te nie dotyczą pogrzebów. Wejście na cmentarz będzie możliwe w trakcie pogrzebu oraz z powodu wykonywania czynności z nim związanych.

Ogłoszenie

16/10/2020 | Administrator

Od soboty tj. 17.10.2020r. w środku kościoła może przebywać 29 osób nie licząc służby liturgicznej.

photo
photo

ZARZĄDZENIE KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ

31/05/2020 | Administrator

photo
photo

List do diecezjan dot. pandemii koronawirusa

15/03/2020 | Administrator

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

13/03/2020 | Administrator

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Kolęda 2020r.

3/01/2020 | Administrator

30 XII poniedziałek, godz. 9:00 - Sierżnia
02 I 2020 czwartek, godz. 9:00 - Teodorów
03 I 2020 piątek, pogrzeb o godz. 11:50 (Zarzew)
04 I 2020 sobota, godz. 9:00 - Moskwa
07 I 2020 wtorek, godz. 9:00 - Stare Skoszewy za rzeką (Głąbie)
08 I 2020 środa, godz. 9:00 - Jaroszki, od 16:00 Nowe Skoszewy
09 I 2020 czwartek, godz. 9:00 - Janinów i Buczek, od 16:00 Janów
10 I 2020 piątek, godz. od 16:00 Stare Skoszewy przy cment i przy drodze
11 I 2020 sobota, godz. 9:00 - Byszewy Wieś (Pieńki)
13 I 2020 poniedziałek, godz. 9:00 Plichtów Wieś, od 16:00 Plichtów przy drodze
14 I 2020 wtorek, godz. 9:00 - Borchówka i Byszewy 5, od 16:00 Głogowiec
15 I 2020 środa, godz. 16:00 - Byszewy przy drodze
16 I 2020 czwartek, godz. 9:00 - Boginia
17 I 2020 piątek, godz. 16:00 - Byszewy Majątek
18 I 2020 sobota, godz. 9:00 - Stare Skoszewy Rosyjka

Homila Arcybiskupa Grzegorza Rysia na pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach

18/08/2019 | Administrator

Wierni z Archidiecezji Łódzkiej, co roku 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pielgrzymują do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach...

photo