Duszpasterze

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Ksawery Wiśniewski 1919–1922
† ks. Leon Domagalski 1922–1923
† ks. Teofil Pilch 1923–1929
† ks. Kazimierz Nowicki 1929–1939
† ks. Antoni Strumiłło 1939–1942
† ks. Marian Nowak 1945–1951
† ks. Tadeusz Wysocki 1951–1953
† ks. Walenty Liberski 1953–1961
† ks. Zbigniew Żaboklicki 1961–1963
† ks. Mieczysław Borczuch 1963–1966
† ks. Jan Szychowski 1966–1970
† ks. Zenon Witaszek 1970–1973
† ks. Stanisław Wira 1973–1977
† ks. Jan Grotek 1977–1994
† ks. Czesław Zbiciak 1994–2007
ks. Andrzej Warszewik 2007- 2018
ks. Robert Batolik 2018-