Opłaty

Opłata za grób (na 20 lat):

Z-1 - ziemny pojedynczy - 800 zł
Z-2
- ziemny podwójny - 1500 zł
G-1
- głębinowy pojedynczy - 1000 zł
G-2
- głębinowy podwójny - 2000 zł
P-1
- piwnica pojedyncza - wycena ind.
P-2
- piwnica podwójna - wycena ind.