Ś.P.

Edmunt Szubert
zm. 1.01.1988 r.

Kwatera: II Rząd: I Pozycja: 32

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: