Ś.P.

Ryszard Jaroszkowski
zm. 1.01.2013 r.

Kwatera: V Rząd: XIII Pozycja: 281

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: