Ś.P.

Jan Białkowski
zm. 1.01.1993 r.

Kwatera: V Rząd: IX Pozycja: 252

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: